Bohouse är årets företag i Larsmo 2023

Bohouse har utnämnts till årets företag i Larsmo 2023. Med motivationen att företaget är en verksamhet med nytänkande och flexibla lösningar blev det i oktober känt att Bohouse får ta emot den glädjande utmärkelsen.

Priskommittén, som på uppdrag av Larsmo Kommun tagit fram årets företag, motiverar:

”Då vi i priskommittén samlades för att utse årets företagare i Larsmo insåg jag hur rikt företagsliv vi har. Företagen presenterades och det var en lång lista som vi ansåg skulle vara värda att premieras. Efter diskussioner och utredningar var vi eniga i priskommittén om vilket företag som ska utses till Årets företag i Larsmo 2023. Företaget kom in på marknaden med ett fräscht nytänk och fyllde ett tomrum som fanns i branschen. De erbjuder sina kunder flexibla lösningar där kunden bestämmer hur stort paket de vill köpa.

Kunderna ger företaget ett gott betyg och företaget upplevs som trovärdigt. I marknadsföringen har sociala medier använts på ett synligt sätt. Företaget har genomgått en behärskad tillväxt med en stark lokal förankring. Företaget lyfter också fram vikten av hållbart byggande och hållbara lösningar.

Årets företag är alltså Bohouse. Gratulerar!”

Utmärkelsen delas årligen ut till ett företag som bidrar till breddning av nätverksstrukturen i Larsmo. Utgivare av priset är Larsmo Kommun, som beskriver syftet med priset som ett sätt att lyfta fram företagandets stora betydelse för kommunens och ekonomins utveckling.

Huvudplaneraren på Bohouse möter kunden för tomtplanering
Roger Sundkvist, vd för Bohouse, träffar förväntansfull familj utanför deras nya hus.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest