skip to Main Content

Platsbyggda hus: ONE to NINE-processen

Vår passion är att skapa och bygga. Vi har valt att fokusera i huvudsak på byggande av egnahemshus och optimerat våra processer för detta ändamål. Vi bygger med kvalitet och våra entreprenörer är toppklass. Vår process är enkel och kostnadseffektiv. Vi följer nio steg och sen är det dags för dig att flytta in i ditt drömhus som vi tillsammans skapat och byggt.

Första kontakten

Ring Roger

Ring eller mejla BI Roger Sundkvist för att berätta vilka visioner och behov du har för ditt nya hem. Det är en fördel om du redan avklarat finansieringsdelen och vet ditt budgettak. Vi diskuterar fördelarna och utmaningarna gällande den tomt du valt. Vid behov hjälper Bohouse till med att skaffa en passande tomt för ditt skräddarsydda drömhus. Som kund får du råd angående byggnadstekniska frågor samt kreativa idéer för ditt skräddarsydda hem. I det här skedet får du gärna leverera skisser till oss så att den skräddarsydda planeringen för just din tomt och ditt hem kan påbörjas.

Ritningar

De första ritningarna påbörjas. Bohouse ritar alla husprojekt i 3D, så att du kan se husets alla perspektiv och vinklar på bästa sätt.

Offert

Vi diskuterar igenom vilken tjänst du vill ha. Du kan välja färdighetsgrad så långt du själv önskar, t.ex. vind- och vattentätt, skivfärdigt eller nyckel-i-hand.  När du bestämt vilken tjänst du vill ha, återkommer Bohouse med en offert efter några dagar. Ifall du kommer på nya idéer under byggprocessen är det enkelt att ändra på offerten.

Avtal

Vi följer alla statliga och kommunala lagar och förordningar. I avtalet framgår att byggprojektet följer LAG YSE98 och KSE. Vi träffas på Bohouse-kontor och skriver under avtalet och byggprojektet kan påbörjas.

Bygglovshandlingar

Bohouse hjälper dig med alla bygglovshandlingar och håller kontakt med kommunen/staden under hela byggprocessens gång. Ifall du vill sköta din ansökan själv så finns information om vilka bygglovshandlingar som behövs på din hemkommuns webbsida.  De obligatoriska är i regel 1) Ansökningsblankett 2) Byggprojektanmälan RH 1 3) Bostadslägenhetsdata (RH 2) 4) Hörande av grannar 5) Ansökan om godkännande av arbetsledare 6) Bedömning av projekterades behörighet 7) Anslutning till vatten- och avloppsverk.

Observera att förfaringssätten kan variera från kommun till kommun. Det är alltid kommunen/staden som beviljar bygglov. I regel håller byggnadsnämnden möten med 2 veckors mellanrum. Besvärstiden är en månad. Du kan räkna med att det räcker 1–2 månader innan behandlingstiden är över och du får ditt byggbeslut.

Val av byggsamarbetspartners

Bohouse har trygga byggsamarbetspartners som alla är utbildade för att bygga ditt hus med hög byggnadsteknisk kvalité och energisparande lösningar. Dessa är lokala entreprenörer som med hög arbetsmoral och gedigen erfarenhet utför sitt arbete med stor yrkesskicklighet och passion.

Projektplan

Innan själva byggandet inleds gör Bohouse upp en noggrann projekttidtabell för både kunden och samarbetspartners.

Ansvarig arbetsledare

Till alla byggprojekt behövs en ansvarig arbetsledare som övervakar bygget och ser till att projektet framskrider enligt bygglovsföreskrifterna och Finlands byggbestämmelser. När du väljer Bohouse så håller arbetsledaren kontakt med kunden varje vecka. Då klargörs hur långt byggprocessen framskridit, vilka skeden som är aktuella och vilka beslut kunden behöver fatta. Härmed fortskrider bygget smidigt enligt önskad tidtabell och dina val får mogna fram under byggprocessens gång.

Tomt

Val av tomt är det första viktiga beslutet du gör innan du börjar planera ditt skräddarsydda hus. I samarbete med Bohouse skapar vi ett skräddarsytt hus som passar just på din tomt med beaktande av bl.a. väderstreck, höjdskillnader, terräng, närliggande byggnader, trafik och miljö.

Grund

Bohouse gör i första hand husgrunder med markburen betongplatta. Sockeln kan antingen muras med lekablock eller gjutas i betong.

Stomme

På Bohouse spirar vi stommen och reser den snabbt på byggplatsen. När stommen är rest tätas och vädersäkras väggar och tak. Därefter påbörjas uttorkning av grund och trästomme samtidigt som yttertak och fasad färdigställs. Du kan själv välja vilken taktyp du vill ha för ditt skräddarsydda hus och vilken lutning det ska ha. De vanligaste taktyperna är åstak, pulpettak eller mansardtak. Som utvändigt material kan du välja mellan olika typer av plåt, eller tegel. Det invändiga arbetet påbörjas efter noggranna fuktmätningar som säkerställer att konstruktionen är helt torr.

Platsbyggda hus

Vi på Bohouse tror på modern teknik, men är förespråkare av traditionella byggnadsmetoder. Våra byggare bygger alltid på plats, vilket gör att byggnadsprocessen är så transparent som möjligt. Fördelarna med att bygga av platsbyggt lösvirke är många:

  • Husets utformning är helt fri och styrs exempelvis inte av transportmöjligheter. Varje del är anpassad till den andra, vilket gör att huset blir en homogen konstruktion utan elementskarvar.
  • Huset byggs på plats, bräda för bräda. Som kund har ni full insyn i alla moment. Till exempel kommer ni att se montering av samtliga skikt i väggar och tak. Genom platsbesök följer ni enkelt med hur väl och effektivt ert hus blir uppbyggt.
  • Ändringar och materialval kan göras fortlöpande under hela byggtiden. När stommen är rest har ni möjlighet att gå in i huset för att få en känsla för hur det kommer att bli. Eventuellt behöver en vägg flyttas eller ett fönster justeras i höjd- eller sidled. Detta åtgärdas enkelt på plats under byggets gång.
  • Bohouse bygger kostnadseffektivt. Ni gör en god investering. Inga onödiga kostnader för transportbilar, kranbilar, avancerad projektering eller säljare. Hela byggnadsprocessen förblir trygg och kostnadseffektiv.

Färdigställande

Vi har valt de bästa finsnickarna som samarbetspartners för färdigställande av ditt hem. Bohouse samarbetar med både inredningsarkitekt och köksplanerare. Tillsammans skräddarsyr vi gärna inredningen så att den passar ihop med din stil.

Slutgranskning och överlämning

Kommunens/stadens byggnadsinspektör, i samråd med kunden och den ansvarige arbetsledaren, ansvarar för slutgranskningen av ditt hem.

Inflyttning

Ett skräddarsytt och platsbyggt Bohouse-hus är i regel inflyttningsklart inom ett år. Grattis! Ditt drömhus är färdigt och du kan flytta in i ett hus som du varit med och skapat från början till slut.

Back To Top