Platsbyggda hus

Från idé till inflyttning

Nio enkla steg till ett färdigt hus​

Vår passion är att skapa och bygga nya hus.  Vi har valt att fokusera i huvudsak på byggande av egnahemshus och optimerat våra processer för detta ändamål. Byggprocessen är enkel och kostnadseffektiv och följer nio steg. Efter dessa nio enkla steg är det dags för dig att flytta in i ditt färdiga hus som vi tillsammans skapat och byggt.

Val av tomt är det första viktiga beslutet du gör innan du börjar planera bygget av ditt nya, skräddarsydda hus. I samarbete med Bohouse skapar vi ett skräddarsytt hus som passar just på din tomt med beaktande av bl.a. väderstreck, höjdskillnader, terräng, närliggande byggnader, trafik och miljö.

Ring Roger

Ring eller mejla BI Roger Sundkvist för att berätta vilka visioner och behov du har för ditt nya hem. Det är en fördel om du redan avklarat finansieringsdelen och vet ditt budgettak. Vi diskuterar fördelarna och utmaningarna gällande den tomt du valt. Vid behov hjälper Bohouse till med att skaffa en passande tomt för ditt skräddarsydda drömhus. Som kund får du råd angående byggnadstekniska frågor samt kreativa idéer för ditt skräddarsydda hem. I det här skedet får du gärna leverera skisser till oss så att den skräddarsydda planeringen för just din tomt och ditt hem kan påbörjas.

Ritningar

De första ritningarna påbörjas. Bohouse ritar alla husprojekt i 3D, så att du kan se husets alla perspektiv och vinklar på bästa sätt.

Offert

Vi diskuterar igenom vilken tjänst du vill ha. Du kan välja färdighetsgrad så långt du själv önskar, t.ex. vind- och vattentätt, skivfärdigt eller allt-i-ett (även kallat nyckelfärdigt). När du bestämt vilken tjänst du vill ha, återkommer Bohouse med en offert efter några dagar. Ifall du kommer på nya idéer under byggprocessen är det enkelt att ändra på offerten.

Avtal

Vi följer alla statliga och kommunala lagar och förordningar. Vi träffas på Bohouse-kontor och skriver under avtalet och byggprojektet kan påbörjas.

Bygglovshandlingar

Bohouse hjälper dig med alla bygglovshandlingar och håller kontakt med kommunen/staden under hela byggprocessens gång. Ifall du vill sköta din ansökan själv så finns information om vilka bygglovshandlingar som behövs på din hemkommuns webbsida. 

Observera att förfaringssätten kan variera från kommun till kommun. Det är alltid kommunen/staden som beviljar bygglov. Besvärstiden är en månad. Du kan räkna med att det räcker 1–3 månader innan behandlingstiden är över och du får ditt byggbeslut.

Val av byggsamarbetspartners

Bohouse har trygga byggsamarbetspartners som alla är utbildade för att bygga ditt nya hus med hög byggnadsteknisk kvalité och energisparande lösningar. Dessa är lokala entreprenörer som med hög arbetsmoral och gedigen erfarenhet utför sitt arbete med stor yrkesskicklighet och passion.

Projektplan

Innan själva byggandet inleds gör Bohouse upp en noggrann projekttidtabell för både kunden och samarbetspartners.

Till alla byggprojekt behövs en ansvarig arbetsledare som övervakar bygget och ser till att projektet framskrider enligt bygglovsföreskrifterna och Finlands byggbestämmelser. När du väljer Bohouse så håller vi kontakten med dej under hela byggprocessen. Då klargörs hur långt byggprocessen framskridit, vilka skeden som är aktuella och vilka beslut kunden behöver fatta. Härmed fortskrider bygget av ditt nya hus smidigt enligt önskad tidtabell och dina val får mogna fram under byggprocessens gång.

När vi på Bohouse bygger nya hus gör vi i första hand husgrunder med markburen betongplatta. Sockeln till ditt blivande färdiga hus kan antingen gjutas i betong eller muras med leca block.

På Bohouse spirar vi stommen till ditt nya hus och reser den snabbt på byggplatsen. När stommen är rest tätas och vädersäkras väggar och tak. Därefter påbörjas uttorkning av grund och trästomme samtidigt som yttertak och fasad färdigställs. Du kan själv välja vilken taktyp du vill ha för ditt skräddarsydda hus och vilken lutning det ska ha. De vanligaste taktyperna är åstak eller pulpettak. Som utvändigt material kan du välja mellan olika typer av plåt, eller tegel. Det invändiga arbetet påbörjas efter noggranna fuktmätningar som säkerställer att konstruktionen är helt torr.

Vi på Bohouse tror på modern teknik, men är förespråkare av traditionella byggnadsmetoder. Vi bygger våra platsbyggda och skräddarsydda hus i de material du önskar. De vanligaste materialen är trä, betong eller CLT. Våra byggare bygger alltid de skräddarsydda husen på plats, vilket gör att byggnadsprocessen är så transparent som möjligt. Fördelarna med att bygga platsbyggt är många:

  • Husets utformning är helt fri och styrs exempelvis inte av transportmöjligheter. När det kommer till hus av trä är varje del anpassad till den andra, vilket gör att huset blir en homogen konstruktion utan elementskarvar.
  • Huset byggs på plats och som kund har ni full insyn i alla moment. Genom platsbesök följer ni enkelt med hur väl och effektivt ert hus blir uppbyggt.
  • Mindre ändringar och materialval kan ofta göras fortlöpande under hela byggtiden. När stommen är rest har ni möjlighet att gå in i huset för att få en känsla för hur det kommer att bli. Eventuellt behöver en vägg flyttas eller ett fönster justeras i höjd- eller sidled. Detta åtgärdas i så fall på plats under byggets gång.
  • Bohouse bygger kostnadseffektivt. Ni gör en god investering. Inga onödiga kostnader för transportbilar, kranbilar, avancerad projektering eller säljare. Hela byggnadsprocessen förblir trygg och kostnadseffektiv.

Vi har valt de bästa finsnickarna som samarbetspartners för färdigställande av ditt nya hem. Bohouse samarbetar med både inredningsarkitekt och köksplanerare. Tillsammans skräddarsyr vi gärna inredningen så att den passar ihop med husets stil.

Kommunens/stadens byggnadsinspektör, i samråd med kunden och den ansvarige arbetsledaren, ansvarar för slutgranskningen av ditt färdiga hus.

Ett skräddarsytt och platsbyggt Bohouse-hus är i regel inflyttningsklart inom ett år. Grattis! Ditt drömhus är färdigt och du kan flytta in i ett eget hus som du varit med och skapat från början till slut.