Register- och dataskyddsbeskrivning

Det här är registret -och sekretesslagen för Bohouse:s personuppgifterslag (1O och 24 §) och EU: s allmänna
databeskrivningsforordning (GDPR). Skapat den 24.06.2019.

1. Den registeransvarige

Bohouse Ab Oy, Bosundvagen 57, 68555 BOSUND, FINLAND

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Roger Sundkvist
roger@bohouse.fi
+358 40 486 9263

3. Registrets namn

Bohouse webbsidans kundregister.

4. Ändamalet med behandlingen av personuppgifter

Webbsidans personuppgifter i kundregistret kommer att användas för kundrelationshantering och marknadsföring. lnformationen i registret används inte för automatiserad beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets datainnehåll

Webbsidan samlar in följande information:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (e-post, ort och telefonnummer)
  • Övriga valbara alternativ från formuläret
  • Browserhistorik
  • IP-adress
  • Kakor (Cookies, se punkt 11.)
  • Geografisk placering


6. Regelmässiga uppgiftskällor

Bohouse registrerar informationen som kunderna själv uppger när denna fyller i kontaktformuläret.

7. Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanfor EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

8. Principerna för skyddet av registret

Kunduppgifter insamlade från Bohouse webbsida finns lagrade i registeransvariges databas, vilket är skyddad genom operativsystemets säkerhetsprogram. Tillgång till systemet förutsatter användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddad med brandväggar och andra tekniska medel. lnformationen i registret är tillgänglig enbart för ett på förhand bestämt antal anställda. Uppgifterna i registret finns lagrade i låsta lokaler.

9. Den registrerades rätt att förbjuda användning

En registrerad person har rätt att förbjuda den registeransvarige att hantera uppgifter som gäller honom eller henne själv. Förbudet ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.

10. Den registrerades granskningsratt och rättelse av uppgifter

En registrerad person har rätt att granska de uppgifter som lagras i registret om honom eller henne. Begäran om granskning ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.

Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på den registrerades begäran personuppgifter som med tanke på hanteringens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registerärenden för att ändra uppgifterna.

11. Allmän information om användning av kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet.

Vissa kakor är nödvändiga för en smidig användning av tjänsten. Vi använder kakor för att förbättra vår förståelse för hur kunder använder vår webbsida. Vi samlar in statistik över antalet besökare för att säkerställa att webbplatsen uppfyller våra användares behov. Vi övervakar vilken typ av enheter, vid vilken tidpunkt och vilket innehåll våra kunder letar efter i tjänsten.

Användarens förmåga att blockera användningen av kakor

Användaren kan ställa in vilka kakor som är tillåtna från sin webbläsare. Om den här funktionen är inaktiverad är det en bra idé att notera att cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.