skip to Main Content

Nyckel-i-hand med Bohouse

Alla Bohouse-tjänster inkluderar:

  • en skräddarsydd planering för just din tomt och ditt hem
  • begär vid behov in offerter för markarbetet
  • fungerar som kontaktperson till staden/kommunen
  • fyller i alla bygglovshandlingar och blanketter
  • 3d-ritningar, huvudritningar, konstruktionsritningar, grundundersökning och energicertifikat
  • sköter kontakter till underleverantörer (byggare, vvs, el, plåtslagare, inredare) så långt kunden önskar
  • Bohouse står som ansvarig arbetsledare för alla Bohouse-byggen
  • veckovis kontakt med kunden under byggets gång
  • en huvudprojektör som ansvarar för att leda alla parter genom hela byggprojektet och säkerställer sig om att huset byggs enligt gällande lagar och normer

Från Bohouse kan man skräddarsy husets färdighetsgrad, men vi utgår från 5 grundtjänster.

Nyckel-i-hand

Bohouse skaffar och levererar allt byggnadsmaterial som ingår i offerten samt platsbygger huset, efter att markarbetet är utfört. Till paketet hör att grunden byggs med betong- eller lekasockel. Stommen sätts på plats, samt standardkök och -maskiner, VVS- och värme installeras. När huset överlämnas är alla ytor i toppskick. Kunden ansvarar för markarbetet, dvs. schaktning, grävning och fyllning av tomten. En beräknad byggtid är 6 månader.

Skivfärdigt

Bohouse skaffar och levererar allt byggnadsmaterial som ingår i offerten samt platsbygger huset, efter att markarbetet är utfört. Till paketet hör att grunden byggs med betong- eller lekasockel. Huset överlämnas när utsidan är grundmålad, stommen är på plats samt gipsmellanväggarna är uppsatta. Slipning, målning samt golv- och taksättning är på köparens ansvar. Kunden ansvarar för markarbetet, dvs. schaktning, grävning och fyllning av tomten. En beräknad byggtid är 4 månader.

Stomfärdigt

Bohouse skaffar och levererar allt byggnadsmaterial som ingår i offerten samt platsbygger huset, efter att markarbetet är utfört. Till paketet hör att grunden byggs med betong- eller lekasockel. Huset överlämnas när utsidan är grundmålad, stommen är på plats och huset är isolerat på insidan. Kunden ansvarar för markarbetet, dvs. schaktning, grävning och fyllning av tomten. En beräknad byggtid är 2 månader.

Vind- och vattentät

Bohouse skaffar och levererar allt byggnadsmaterial som ingår i offerten samt platsbygger huset, efter att markarbetet är utfört. Till paketet hör att grunden byggs med betong- eller lekasockel. Stommen sätts på plats och byggs fram tills byggnaden är vind- och vattenskyddad och har underlagstaket på plats. Kunden ansvarar för markarbetet, dvs. schaktning, grävning och fyllning av tomten. En beräknad byggtid är 1 månad.

Bygg själv

Bohouse skaffar och levererar allt byggnadsmaterialet, men kunden bygger allt själv. Kunden ansvarar för markarbetet, dvs. schaktning, grävning och fyllning av tomten.

Back To Top