Bohouse förvärvar Blockhus och stärker positionen inom CLT-byggande

Bohouse har den 11.5.2023 förvärvat alla aktier i Blockhus. I och med förvärvet blir Ab Blockhus TB ett helägt dotterbolag till Bohouse Ab Oy.

Vi ser att CLT-byggandet blir allt vanligare både inom kommunala projekt och bland småhusbyggarna. I linje med Bohouses tillväxtstrategi bedömer vi att det nu är rätt tid att satsa på CLT-byggande. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för CLT-byggande och Blockhus har det kunnande och den erfarenhet som vi behöver för att stärka vår position på CLT-marknaden.

CLT (Cross Laminated Timber), massivt trä eller korslimmat trä är ett relativt nytt byggmaterial i Finland. I de nordiska länderna används CLT främst som bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, daghem, industrilokaler, specialobjekt och småhus. Bohouse har förespråkat CLT åt de kunder som vill bygga hållbara och ekologiska hus och efterfrågan på hållbart byggande ökar ständigt i hela Finland.

– Vi har identifierat Blockhus som en föregångare inom CLT-byggande. Blockhus kunnande och nätverk kompletterar på ett utmärkt sätt det koncept som vi har byggt upp inom skräddarsydda och platsbyggda hus, säger Bohouse vd Roger Sundkvist.

– Bohouse ger oss muskler att fortsätta växa inom en framtidsnisch, tillägger Thomas Byggmästar, Blockhus grundare.

Bohouses kärnverksamhet skräddarsydda och platsbyggda hus kommer att fortsätta som förr.

Bohouse är ett planerings- och byggföretag grundat i Larsmo 2016. Företaget grundades av BI Roger Sundkvist för att ge konsumenterna större frihet att bygga sitt skräddarsydda och platsbyggda drömhus på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Företaget har i dag 30 anställda och omsätter över 10 miljoner euro.

Blockhus är ett byggföretag grundat i Jakobstad 2007. Bolaget har i dag 5 anställda och omsätter drygt 1 miljon euro.

Vd för Bohouse Roger Sundkvist skakar hand över företagsköpet med Blockhus grundare Thomas Byggmästar.
Vd Roger Sundkvist, projektledare Johannes Sundqvist, tidigare ägare för Blockhus Jonas Byggmästar och tidigare ägare och grundare Thomas Byggmästar framför ett pågående CLT-projekt på Fårholmen i Jakobstad.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest