Faktureringsuppgifter

Bohouse Oy Ab:

FO-nummer: 1966617-9

Vi önskar att ni i första hand skickar oss nätfakturor på följande adress:

Nätfaktura

EDI-adress: 003719666179
Operatör: Maventa
Operatörens förmedlarkod: 003721291126

Fakturor kan även skickas per e-post i pdf-form till denna adress: 

19666179@scan.netvisor.fi

Skicka endast en faktura per fil.

Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura ber vi er skicka en pappersfaktura på följande adress:

Pappersfaktura

Bohouse Ab Oy 19666179
PL 100 80020
Kollektor Scan

Samtliga fakturor bör innehålla en referens/ett märke.

Kontaktuppgifterna ovan gäller enbart fakturor som skickas till oss.

All annan post skickas till följande adress:

Bohouse Ab Oy
Bosundvägen 57
68555 Bosund

Med vänlig hälsning,

Bohouse Ab Oy
Roger Sundqvist

Tilläggsuppgifter ges per e‐post av info@bohouse.fi.