Husvisning

Välkommen och bekanta dig med Bohouse!

Vi håller öppet hus för drömhussugna från när och fjärran på Villa Nabbskata lördagen 3.7.
kl. 13–16 i Risöhäll, Larsmo.

Anmäl dig nedan:

Villa Nabbskata

3 D-bild av Villa Nabbskata där drömhusets H-form samt stora terrass mot havet framträder.

Anmäl dig till husvisningen om du vill se det här huset på plats.