Kan jag bygga kostnadseffektivt med CLT?

Fler och fler vill bygga hållbart och försäkra sig om att få en frisk byggnad att bo och trivas i. Således ökar efterfrågan på byggnationer av massivt trä. Många lever däremot fortsättningsvis kvar i den allmänna föreställningen om att det är dyrt att bygga med CLT-trä. Det behöver det inte vara.

Vår samarbetspartner HOISKO som tillverkat CLT-element sen 2016 beskriver dagsläget enligt följande.

– KL-trä uppfattas som en dyr produkt, men i själva verket är det ett kostnadseffektivt material jämfört med andra konstruktionslösningar. Priset på HOISKO KL-trä bestäms av elementets tjocklek och lamellskiktets struktur. Dessa styrs i sin tur av den avsedda användningen av elementet med dess bärande eller brandtekniska krav. Priset påverkas också av antalet bearbetningsoperationer som ska utföras på elementet och ytfinishen genom slipning. HOISKOs kantlimmade KL-träelement i massivträ är en oisolerad och i bästa fall ytbehandlad vägg, golv eller tak som vid bearbetning kan mäta 11,9 m x 3,45 m. Det faktum att arbetet utförs i fabrik och elementen lyfts på plats på byggplatsen, ett element i taget, sparar extra byggtid, väntetid och behovet av långsiktigt skydd av materialen.

Bohouse vd Roger Sundkvist håller med i resonemanget. 

– Det är i dagsläget ingen stor prisskillnad längre mellan att bygga i lösvirke eller med CLT-element. Vi tror att massivt trä är framtidens melodi och är glada att det här alternativet numera också är konkurrenskraftigt och ett alternativ för gemene man.

 

Bohouse CLT

Försäljare för Bohouse CLT Thomas Byggmästar och vd för Bohouse Roger Sundkvist inspekterar trämaterial på ett CLT-bygge i Jakobstad.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest