Bohouse CLT

Vill du bo i ett friskt, hållbart och trivsamt hus?

Vadå CLT?

Kärt barn har många namn, och vi talar nu om CLT (Cross Laminated Timber), massivt trä eller korslimmat trä som ett relativt nytt byggmaterial i Finland. I de nordiska länderna används CLT främst som bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, daghem, industrilokaler, specialobjekt och småhus, där kravet på frisk inomhusluft är hög. På Bohouse förespråkar vi CLT åt våra kunder som vill bygga hållbara och ekologiska hus.

Själva CLT-skivan innebär en skiva av korslimmat trä i minst tre lager. Den högsta CLT-massivträskivan elementstorlek är 3,5 m x 16 m och elementtjockleken är 60–500 mm.

CLT byggprocess

Timmerråvaran som i första hand är gran eller tall från finska skogar levereras till sågverket där den sågas, torkas och kvalitetssorteras innan den skickas till CLT-fabriken. I CLT-fabriken hyvlas virket, kapas och limmas till breda KL-skivor. Inget material går till spillo eftersom de biprodukter som uppstår används vid pappers- eller massaframställning eller för energiproduktion. De färdiga CLT-träelementen för större fastigheter transporteras till byggarbetsplatsen med bil och transporterna blir färre och lättare, dvs. mer hållbara eftersom de väger mindre än t.ex. stål och betong. CLT-trä används som väggar och bjälklag i allt från egnahemshus, flervåningshus till industrilokaler och idrottshallar. CLT-skivorna tillverkas med hög precision efter ritningar och urtag görs för t.ex. fönster och dörrar, samt eluttag, som fräses ut i CNC-maskiner redan i fabriken. Att bygga med CLT-konstruktion innebär kortare byggtider och mindre spill jämfört med att bygga i lösvirke eller betong. Delarna kan monteras och sammanfogas med enkla metoder, spik eller skruv. För mer komplicerade konstruktioner finns andra infästningsmetoder och mindre anpassningar av CLT-elementen kan göras direkt på byggarbetsplatsen.

Vår CLT-leverantör

Bohouse CLT är en officiell
Hoisko Partner

Fördelar med Bohouse CLT

"Det blir snyggt och vi är nöjda,
avslutar Alfred."

Familjen Kjellmans CLT HUS

Bygg med Bohouse CLT

Hör av dig till Thomas Byggmästar om du vill veta mer
om att bygga med Bohouse CLT!